Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

.

En forutsetning for et nytt og mer miljøvennlig energisystem i verden er at nye teknologier og nye energisystem blir akseptert av sluttbrukere, industri og myndigheter. Dette betinger at innsikt fra energiøkonomi, energisystemanalyse, statsvitenskap, innovasjonstudier,  teknologi- og vitenskapsstudier integreres. SINTEF samarbeider med flere nasjonale aktører på dette området gjennom FME CenSES.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter