Til hovedinnhold

.

En forutsetning for et nytt og mer miljøvennlig energisystem i verden er at nye teknologier og nye energisystem blir akseptert av sluttbrukere, industri og myndigheter. Dette betinger at innsikt fra energiøkonomi, energisystemanalyse, statsvitenskap, innovasjonstudier,  teknologi- og vitenskapsstudier integreres. SINTEF samarbeider med flere nasjonale aktører på dette området gjennom FME CenSES.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter