Til hovedinnhold

Industri 4.0

Industri 4.0

Vår kompetanse på optimering og beslutningsstøtte bidrar til å realisere potensiale i framtidas fabrikker, som vil være preget av cyber-fysiske system og Tingenes Internett.