Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Helse

Helse

Helsesektoren har stort potensial for å utnytte knappe ressurser på en bedre måte, mens helsetjenester etterspørres i stadig større grad. Vi bidrar til bedre behandling og ressursutnyttelse gjennom vår ekspertise i dataanalyse og datadrevet planlegging.

Demografiske endringer og nye behandlingsformer gir utfordringer for helsesektoren. Gjennom bedre utnyttelse av informasjon til prediksjon og beslutningsstøtte kan ressursene utnyttes bedre, gi bedre behandling og forutsigbarhet for pasienter og ansatte.

Forskningsgruppe Verdikjeder og optimering har prosjekter knyttet til planlegging av operasjoner på ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital og prosjekter for bedre tilpassing av legemiddeldosering ved hjelp av optimering og statistisk analyse.