Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Bioøkonomi

Bioøkonomi

Vi utvikler modeller for beslutningsstøtte for ulike aktører innen bioøkonomien, basert på metoder fra optimering og koblet med innsikt fra fagdisipliner som økonomi, prosessteknologi, logistikk, miljøfag eller samfunnsforskning.

Bioøkonomi omfatter de delene av økonomien som handler om produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser fra land og sjø, ofte knyttet til skiftet til (mer) bærekraftige prinsipper.

Forsker