Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Beslutningsstøttesystemer

Beslutningsstøttesystemer

Vi har lang erfaring i å utvikle sektortilpassete beslutningsstøttesystemer for helhetlig optimal ressursutnyttelse i forvaltning og industri. Dette kan være både operasjonell og strategisk beslutningsstøtte.

Utvikling av systemer for datadrevet beslutningsstøtte kombinerer fagdisipliner som operasjonsanalyse, økonomi og dataanalyse med sektorspesifikk teknologikunnskap for å presentere det underliggende beslutningsproblemet på en riktig måte. Denne typen beslutningsstøttesystemer finner langt mer kostnadseffektive eller lønnsomme beslutninger enn en manuell beslutningstilnærming. Vi har utviklet slike systemer mot ulike sektorer: samferdsel, prosessindustri, skognæring, energi og olje/gass-relatert virksomhet. Flere av systemene brukes i daglige operasjoner og har vært i operativ bruk i flere år.