Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Verdikjeder og optimering

Verdikjeder og optimering

Vårt mål er å gi aktører i privat og offentlig sektor gode verktøy og metoder for å ta rasjonelle beslutninger.

Vi utvikler beslutningsstøtteverktøy og modeller basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser for aktører i privat og offentlig sektor for å ta rasjonelle beslutninger. Vi bruker et systemperspektiv når vi modellerer, og inkluderer dynamikk og usikkerhet fra disse systemene i våre modeller.

Modellene og analysene brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging av sentrale aktører. Vi kobler modeller, og kombinerer bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, teknisk kompetanse og operasjonsanalyse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere. En viktig del av analysene og modellene er også verdsetting av fleksibilitet og realopsjoner.

Medarbeidere i forskningsgruppe Verdikjeder og optimering

Forskningsområder

Prosjekter