Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Vår forskning bidrar med kunnskap om økonomiske effekter av innovasjon og endringsprosesser i offentlig sektor og privat næringsliv. Dette er sentralt for å kunne prioritere ressurser på en langsiktig og bærekraftig måte både på individ-, organisasjon-, og systemnivå.

Vi er en flerfaglig forskningsgruppe med bred generisk kompetanse som har relevans inn mot de fleste sektorer, samfunnsområder og problemstillinger. Grunnlaget for vår forskning er bedrifts- og samfunnsøkonomisk teori.

Vår spisskompetanse er samfunnsøkonomisk analyse og økonomisk effektevaluering. Problemstillingen er komplekse og utvikling av økonomiske modeller og verktøy som håndterer komplekse sammenhenger er en kjerneaktivitet.

Medarbeidere

Agnar Johansen

Seniorforsker
Navn
Agnar Johansen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 58 741
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS
Navn
Anandasivakumar Ekambaram
Tittel
Forsker
Telefon
404 78 174
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS
Navn
Lars Harald Vik
Tittel
Forsker
Telefon
982 91 153
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS
Navn
Ulf Johansen
Tittel
Forsker
Telefon
907 55 717
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Andreas Økland

Seniorforsker
Navn
Andreas Økland
Tittel
Seniorforsker
Telefon
450 25 251
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Eli Sandberg

Master of science
Navn
Eli Sandberg
Tittel
Master of science
Telefon
951 62 872
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS
Navn
Arne Magne Stokka
Tittel
Seniorforsker
Telefon
982 91 151
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS