Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Verdikjedestyring - Supply Chain Management

Verdikjedestyring - Supply Chain Management

Alle bedrifter som produserer varer eller tjenester inngår i verdikjeder med andre kunder og leverandører. For å sikre effektiv materialflyt fra råvare til sluttbruker, er planlegging og styring mellom aktører helt sentralt.

Verdikjedestyring handler om å integrere etterspørsel fra kunder og forsyning av produkter i en bedrift og mellom bedrifter. Målet er å sikre raske og effektive leveranser gjennom hele verdikjeden ut i markedet. Tradisjonelt er mange bedrifter opptatt av å optimere flyten i egne virksomheter isolert sett. Gjennom informasjonsutveksling og samarbeid med kunder og leverandører kan flere bedrifter samlet skaffe seg økt konkurransefortrinn. SINTEF bidrar med kompetanse på utvikling av løsninger og metoder for effektiv flyt av produkter og informasjon i produksjon og mellom aktører i verdikjeder.