Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Teknologistøttet arbeid

Teknologistøttet arbeid

«Digitalisering» oppleves å være den største endringsdriveren i arbeidslivet i dag.

Gjennom teknologistøttet arbeid tar vi i bruk innsikt som utvikles i bedriftene for å skape endringer. Slik innsikt kan gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen og vil bidra til økt situasjonsbevissthet og trygghet i beslutningstaking for involverte aktører. Slik innsikt skaper også effektivisering og automatisering som igjen kan frigjøre kapasitet til innovasjonsaktivitet – som vil påvirke/endre bedriftenes forretningsmodeller.

Seniorforsker