Til hovedinnhold

Teknologistøttet arbeid

Teknologistøttet arbeid

«Digitalisering» oppleves å være den største endringsdriveren i arbeidslivet i dag.

Gjennom teknologistøttet arbeid tar vi i bruk innsikt som utvikles i bedriftene for å skape endringer. Slik innsikt kan gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen og vil bidra til økt situasjonsbevissthet og trygghet i beslutningstaking for involverte aktører. Slik innsikt skaper også effektivisering og automatisering som igjen kan frigjøre kapasitet til innovasjonsaktivitet – som vil påvirke/endre bedriftenes forretningsmodeller.

Seniorforsker