Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Teknologiledelse

Teknologiledelse

Mye av potensialet som ligger i teknologien blir ikke utnyttet fordi samspillet mellom teknologi, menneske og organisasjon ikke sees i sammenheng.

I felleskap med bedriftene kan SINTEF bistå med å utvikle krav til de digitale løsningene som skal innføres. Gjennom samspillet mennesket og teknologi bidrar vi til å sikre at digitaliseringsprosessene yter assistanse til menneskene i produksjonen/til de ansatte som er i kjernen av organisasjonens verdiskapingsprosesser.