Til hovedinnhold

Teknologiledelse

Teknologiledelse

Mye av potensialet som ligger i teknologien blir ikke utnyttet fordi samspillet mellom teknologi, menneske og organisasjon ikke sees i sammenheng.

I felleskap med bedriftene kan SINTEF bistå med å utvikle krav til de digitale løsningene som skal innføres. Gjennom samspillet mennesket og teknologi bidrar vi til å sikre at digitaliseringsprosessene yter assistanse til menneskene i produksjonen/til de ansatte som er i kjernen av organisasjonens verdiskapingsprosesser.