Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Smarte produkter, prosesser og tjenester

Smarte produkter, prosesser og tjenester

Smarte produkter, prosesser og tjenester tar opp hvordan teknologi kan utnyttes kommersielt for å utvikle produkter, prosesser og tjenester støttet av sensorer, datafangst, håndtering og analyse av tilgjengelig data.

Gjennom teknologistøtte kan bedriftene i størst mulig grad kan få automatisk tilgang på design-, bruks- og prosesskritisk informasjon. Dette sikrer utvikling av neste generasjon produkter og tjenester for bedriften, samt muliggjør nye tjenester knyttet til selve bruksfasen. Forbedring og utvikling av bedriftens prosesser basert på fakta og riktige prioriteringer understøttes også av dette feltet.