Til hovedinnhold

Produksjonsstrategi

Produksjonsstrategi

Den strategiske betydningen av produksjon varierer fra bedrift til bedrift, og dette må gjenspeiles i bedriftens produksjonsstrategi.

Produksjonsstrategien handler bl.a. om:

  • hvordan produksjonsnettverket skal konfigureres
  • hva bedriften skal gjøre selv og hva man skal kjøpe av andre
  • hvilket teknologisk nivå man skal etterstrebe
  • hvilken grad av samarbeid man skal ha med leverandører
  • hvordan forbedringsarbeid skal drives.

Produksjonsstrategien må stemme overens med bedriftens forretningsstrategi og øvrige funksjonelle strategier.