Til hovedinnhold

Partssamarbeid

Partssamarbeid

Vi har spisskompetanse om hvordan vi kan skape et effektivt og produktivt partsamarbeid i virksomheter og bedrifter.

Vår kunnskap bygger på hvordan den norske samarbeidsmodellen virker på arbeidsplassnivået og hvordan tillitsvalgte, ansatte og ledere kan utvide sitt samarbeidsområde slik at virksomheten blir enda mer produktiv ved at man tar i bruk en større del av kompetansen og skaper engasjement og motivasjon gjennom involvering.

Seniorforsker