Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Lean og produksjonssystemer

Lean og produksjonssystemer

Et bedriftsspesifikt produksjonssystem er bedriftens egen tilnærming til verdiskaping og kontinuerlig forbedring, basert på prinsipper og verktøy fra lean-filosofien og andre forbedringsprogrammer.

Systematisk utvikling av bedriftens produksjonssystem gir grunnlag for en trygg og god arbeidsplass, gjennom bl.a. involvering og deltakelse fra alle ansatte. Det handler om å ta vare på og spre gode praksiser, og skape eierskap og stolthet gjennom et felles forbedringsspråk i hele bedriften. Et bedriftsspesifikt produksjonssystem er et varig program – ikke et prosjekt.

Seniorforsker