Til hovedinnhold

Lean og produksjonssystemer

Lean og produksjonssystemer

Et bedriftsspesifikt produksjonssystem er bedriftens egen tilnærming til verdiskaping og kontinuerlig forbedring, basert på prinsipper og verktøy fra lean-filosofien og andre forbedringsprogrammer.

Systematisk utvikling av bedriftens produksjonssystem gir grunnlag for en trygg og god arbeidsplass, gjennom bl.a. involvering og deltakelse fra alle ansatte. Det handler om å ta vare på og spre gode praksiser, og skape eierskap og stolthet gjennom et felles forbedringsspråk i hele bedriften. Et bedriftsspesifikt produksjonssystem er et varig program – ikke et prosjekt.

Forsker