Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Endringsprosesser

Endringsprosesser

God endringsledelse dreier seg i stor grad om å ivareta mestring og motivasjon i tillegg til å lykkes med det som var målsettingene med endringen – samtidig som den daglige produksjonen opprettholdes.

SINTEF har god kunnskap om hvordan endrings- og omstillingsprosesser kan gjøres for å oppnå et best mulig resultat, både for virksomheten, det kollektive miljøet og den enkelte medarbeider. Vi vet at endringer kan påvirke arbeidsmiljøet og at prosessen, hvordan man gjør endringen, er viktig for å få til en rettferdig og robust endring.