Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Dynamiske produkt- og tjenestekonfigurasjoner

Dynamiske produkt- og tjenestekonfigurasjoner

Dynamiske produkt- og tjenestekonfigurasjoner retter seg mot hvordan vi gjennom ulike data og kunnskapskilder evner å tilpasse/endre produkter og tjenester på en effektiv måte, avhengig av behov og reelle bruksmønster.

I dette feltet inngår modularisering av produkter, men også tjenester, prosesser, dokumentasjon. Det samme gjør muligheter for opp-, ned- og sidegraderinger i konfigurasjoner som øker bedriftens inngrep i selve bruksfasen med kunden og muliggjør en forlengelse av bedriftens inngrep med kunde.