Til hovedinnhold

Dynamiske produkt- og tjenestekonfigurasjoner

Dynamiske produkt- og tjenestekonfigurasjoner

Dynamiske produkt- og tjenestekonfigurasjoner retter seg mot hvordan vi gjennom ulike data og kunnskapskilder evner å tilpasse/endre produkter og tjenester på en effektiv måte, avhengig av behov og reelle bruksmønster.

I dette feltet inngår modularisering av produkter, men også tjenester, prosesser, dokumentasjon. Det samme gjør muligheter for opp-, ned- og sidegraderinger i konfigurasjoner som øker bedriftens inngrep i selve bruksfasen med kunden og muliggjør en forlengelse av bedriftens inngrep med kunde.