Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Arbeidsorganisering

Arbeidsorganisering

Gjennom utstrakt autonomi, ansvarskompetanse og verdiskapingsforståelse hos ansatte, har virksomhetene kunnet senke de indirekte kostnadene til med detaljplanlegging, styring, koordinering og kontroll og derved kunnet holde de totale lønnskostnadene på et akseptabelt nivå.

Ved god integrering av arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser og teknologi, med tilrettelegging for kontinuerlig forbedring gjennom gode samspills- og kommunikasjonsrutiner bidrar SINTEF til både et godt arbeidsmiljø og økt effektivitet og produktivitet.