Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for produktivitet og effektivitet.

SINTEF har spisskompetanse på hvilke betingelser og faktorer som skaper et produktivt arbeidsmiljø. For oss er det viktig å koble arbeidsmiljø tett opp mot produksjonen og verdiskapingen i virksomheten og se sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer på ulike nivå.

Vi er opptatt av å skape engasjerte medarbeidere i et sosialt miljø med meningsfulle arbeidsoppgaver som gir riktig grad av autonomi og som muliggjør mestring, læring og utvikling. For å få til dette har vi en helhetlig tilnærming der vi bruker og kobler vår kunnskap om hvilke jobbfaktorer som skaper gode jobber (arbeidsinnhold) med kunnskap om hvordan det sosiale systemet og mellommenneskelige relasjoner virker, og kunnskap om hvordan egenskaper ved virksomheten (sosial kapital) spiller inn.