Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Organisasjon og produksjonsledelse

Organisasjon og produksjonsledelse

Vår forskning bidrar til å skape framtidas produksjon, framtidas produkter og tjenester, framtidas arbeidstaker og framtidas arbeidsplass i norsk industri og arbeidsliv. Vi jobber med innovasjon i nært samarbeid med våre partnere og oppdragsgivere for å skape bærekraftige og konkurransedyktige løsninger i både privat og offentlig sektor.

Vi bidrar med forskning og innovasjon inn mot store samfunnsutfordringer, særlig knyttet til utdanning og kompetanseutvikling: skikkelige arbeidsforhold, økonomisk vekst og konkurransekraft, industriell innovasjon og bærekraftig forbruk og produksjon. Norge er et høykostland samtidig som norsk arbeidsliv utsettes for konkurransevridende press utenfra.

Norsk arbeidsliv må utvikle og forbedre innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom økt effektivisering og bedre kvalitet på produksjon og produkter. Dette omfatter områder som tjeneste- og produksjonsledelse og verdikjedestyring, organisasjonsutvikling, framtidas arbeidstaker og den norske modellen med bedriftsdemokrati, partssamarbeid, involvering og medvirkning.

Noen av områdene våre er mer spesifikke mens andre er generiske. Sammen danner de en komplementaritet som etterspørres av markedet og gjenspeiles i prosjektene våre.

Medarbeidere i forskningsgruppe Organisasjon og produksjonsledelse