Til hovedinnhold

Forskning, teknologi og innovasjon

SINTEF er opptatt av å utvikle kunnskap og løsninger for et inkluderende og bærekraftig arbeidsliv. I samarbeid med industri, tjenestesektor og offentlig virksomhet vil vi skape innovative og effektive virksomheter som er framtidsretta og godt i stand til å møte utfordringene fra det globale næringslivet.

Seniorforsker

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter