Til hovedinnhold

Forskningsbasert rådgivning

Vi skal være en foretrukken samarbeidspartner for økt verdiskaping i vareproduserende industri og privat/offentlig tjenesteyting. Økt krav til produktivitet og innovasjonsevne i det norske samfunnet er et faktum og SINTEF Raufoss Manufacturing kan bidra til dette innen utvalgte nisjer. Kontinuerlige forbedringer og sprangvise innovasjoner kommer mer i fokus. Industrialisering- og automatiseringsbehovet øker. Spredning av kunnskap fra arbeid med strategisk konkurranseutsatte kunder blir mer aktualisert mot SMB og privat/offentlig tjenesteyting.

Markedsdirektør

Nyheter