Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Flerfasetransport

For å sikre trygg og økonomisk transport av olje og gass i rør fra reservoar til salgspunkt, trenger oljeingeniørene effektive prediksjonsverktøy. Dette innebærer en kontinuerlig utvikling og eksperimentell validering av datamodeller for flerfase rørtransport.  

Ekspertise

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter

Laboratoriet