Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Om oss

Om oss

Konserndirektør
952 71 607

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, anvendt kjemi og biologi.

Et sertifisert institutt

SINTEF Industri (tidligere Materialer og kjemi) skal til enhver tid arbeide for å oppfylle våre kunders krav, reelle behov og forventninger, og prioritere hensynet til kvalitet.

Instituttet er sertifisert i henhold til NS- EN ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 og forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det vil si at organisasjonen skal sikre at vi leverer varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav (bl.a. kundens), at vi har en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, og at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet og sikkerheten for våre medarbeidere.

Les mer om oss som et sertifisert institutt

Sertifiseringen gjelder implementering og vedlikehold av styringssystem.

Instituttråd og ledelse

SINTEF Industris Instituttråd:

Alexandra Bech Gjørv , konsernsjef, SINTEF
Eli Aamot , konserndirektør, SINTEF Industri
Jøran Idar Moen, Instituttleder, Univ. i Oslo
Anne Borg, Dekan, NTNU
Lene Navestad, VP Leadership & Talent Manager, Group HR
Tone Aas Heggenhougen , Kommunikasjonrådgiver, leder grafisk profil,SINTEF Industri
Annett Thøgersen
, forsker, SINTEF Industri

SINTEF Industris ledelse:

Eli Aamot , konserndirektør
Jack Arild Ødegård , forskningsdirektør
Marit Elin Johnsen , økonomisjef
Sissel Løberg
instituttkoordinator
Karen Ingeborg Asbøll , HR-sjef
Jon Olav BjørgumKS-sjef
Hans Christopher James Guldberg , Kommunikasjonssjef

Rune Bredesen , Forskningssjef

Nina Dahl , Forskningssjef

Trond Erling Ellingsen
, Forskningssjef
Cornelis Spooren
, Forskningssjef
Lars Sørum , Forskningssjef
Duncan Akporiaye , Forskningssjef

Nøkkeltall

Nøkkeltall for SINTEF Materialer og kjemi 2016 (økonomi 2015)
Nøkkeltall for SINTEF Materialer og kjemi 2015

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

SINTEF Industri har lokaler i Trondheim, Oslo, Porsgrunn og Bergen.
Sentralbord: 40003730
e-post til SINTEF Industri

Postadresse Trondheim:
SINTEF Industri
Postboks 4760 Torgarden, 7465 TRONDHEIM

Konserndirektør:
Eli Aamot

Instituttkoordinator:
Sissel Løberg

Postadresse Oslo:
SINTEF Industri
P.O.Box 124 Blindern
NO-0314 Oslo

Administrasjonskoordinator:
Isabelle Marthinsen