Til hovedinnhold
Norsk English

Programvare fra SINTEF Industri


Kunnskapen som blir utviklet i SINTEFs forskningsfasiliteter blir ofte levert oppdragsgiver i form av ulike modeller og simuleringer eller programvare-produkter. Produktene er laget for å løse teknologiske utfordringer i vår bransje. De blir gjerne brukt av våre kunder og samarbeidspartner i petroleums-, energi- og prosessindustrien.

Kontaktpersoner

Programvare fra SINTEF Industri

Teknisk-økonomisk evaluering av prosesser

Som en del av prosjektarbeidet utfører vi teknisk-økonomiske evalueringer av prosesser på et overordnet nivå. Denne type evalueringer kan bidra til å avklare hvorvidt en prosess kan ha et økonomisk potensiale eller om det er forhold ved prosessen som...

CO2SIM (Flytskjema Simulator for CO2 absorpsjons prosesser)

CO2SIM er et fleksibelt simuleringsrammeverk for å løse et bredt spekter av kjemiske prosesser knyttet til CO2-fangst. For å forstå mekanismene forbundet med separasjon av CO2 fra punktkilder, for design av anlegg og prosessforbedring, er modellering...

OSCAR – Oil Spill Contingency And Response

OSCAR er et ledende modell og et simuleringsverktøy for å forutse skjebne og effekter av et uhellsutslipp av olje i marint miljø, både fra platformer og fartøy. OSCAR gir innsikt i oljens oppførsel under ulykken og tar høyde for effektene av...

DREAM numerisk miljømodell

Den numeriske modellen DREAM (Dose related Risk and Effect Assessment Model) modellerer utslipp av komplekse blandinger av kjemikalier i marint miljø, som utslipp fra produsert vann og boreoperasjoner. DREAM brukes som et beslutningsstøtteverktøy for...