Til hovedinnhold
Norsk English

Prosesskjemi og funksjonelle materialer

Vårt mål er å gjøre prosesskjemi mer bærekraftig. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, minimering av avfall og miljøforurensning, forbedring av energieffektiviteten og resirkulering og gjenbruk av uutnyttede ressurser.

Kontaktperson

Forskningsområder

 • Prosesskjemi
 • Heterogen og homogen katalyse og kinetikk
 • Biobasert brensel og kjemikalier
 • Valorisering av C1-molekyler
 • Karbonfangst og -utnyttelse (CCU)
 • Sorbentbaserte teknologier
 • Porøse og funksjonelle materialer
 • Hybride nanomaterialer
 • Organisk og metallorganisk kjemi
 • Høy gjennomstrømningsteknologi
 • Prosess intensivering
 • Elektrifisering av kjemiske prosesser
 • FAIR data
Blått bilde person arbeider på en maskin
In situ masseanalysator (ISMA). Foto: Werner Juvik/SINTEF

Vår tilnærming

 • Katalysatorutvikling og -testing
 • Karakterisering og ytelsesscreening av sorbenter
 • Nye prosessruter
 • Elektrokjemisk prosessdesign og testing
 • Prototyping av reaktorer
 • Kombinatorisk testriggutvikling og optimalisering
 • Reaksjons- og prosessmodellering
 • Atom- og elektronisk skalamodellering
 • Syntese av organisk og uorganisk materiale
  • Zeolitter
  • Metall-organiske rammeverk (MOF)
  • Polyhedrale oligomere silsesquioksaner (POSS)
  • Karbonbaserte materialer
  • Finkjemikalier
  • Organometallikk
 • Produkt- og materialanalyse
  • Kjernemagnetisk resonansspektroskopi
  • In situ masseanalyse
  • Elektrokjemisk sensing
  • Termogravimetrisk analyse
  • Gasskromatografi
  • Høy ytelse væskekromatografi
  • Massespektroskopi
  • Røntgendiffraksjon
  • IR-spektroskopi

Medarbeidere i forskningsgruppen for Prosesskjemi og funksjonelle metarialer

Blått bilde av person som arbeider på lab
NMR-lab. Foto: Werner Juvik/SINTEF
Lab utstyr
MOF-forming. Foto: Werner Juvik/SINTEF