Til hovedinnhold
Norsk English

Ingeniør og tekniker nettverk

Ingeniør- og teknikernettverk er et forum for å dele erfaringer og bygge samarbeid på tvers av avdelingene for alle ingeniører og teknikere i SINTEF Industri.

Kontaktperson

MÅL FOR NETTVERKET

 • Lett tilgjengelig møteplass for alle ingeniører og teknikere i SINTEF Industri
 • Forum for å dele erfaringer og holde seg oppdatert på faglige temaer
 • Bygge avdelingssamarbeid på tvers og styrke kompetansenivået i SINTEF
 • Arbeide mot målet om å bli Ett SINTEF ved å utnytte eksisterende ressurser på en bedre måte

Ledet av

 • Birgitte Vågenes, Polymer- og komposittmaterialer, Oslo​
 • Jannicke Kvello, Batterier og Hydrogenteknologier, Trondheim
Birgitte Vågenes og Jannicke Kvello
Nettverksseminar

Ingeniører og teknikere i SINTEF Industri

 • 80 personer på ca. 22 grupper
 • Noen få forskere deltar – fra grupper som har og driver laboratorier, men som ikke har ingeniører eller teknikere

Møteform

 • Startet høsten 2020
 • 3-4 seminarer på Teams per år
 • Noen år fysiske seminar, siste i 2022

Fokusområder

 • Inspirere hverandre
 • Laboratoriedrift
 • Utveksling av "beste praksis"
 • Bedre samarbeid mellom avdelingene

Tema

 • Håndtering av prøver og kunders eiendommer
 • Lab-nett
 • "Leiested" (laboratorieleie)
 • Avfallshåndtering
 • Digitalisering
 • Presentasjoner av fagforeninger
 • Utvikling av ingeniører og teknikere
 • Sikkerhet på laboratoriet
 • 5S
 • Simpli