Til hovedinnhold
Norsk English

Prosesskjemi

Vi bruker vår kompetanse innen kjemi, materialvitenskap, kjemiteknikk og modellering til å bidra til omlegging til en mer bærekraftig og konkurransedyktig norsk og internasjonal industri.

Dette gjør vi gjennom utvikling av funksjonelle materialer for mer energieffektive og klimavennlige prosesser, samt utvikling av nye prosesser mot lavutslippssamfunn og intensivering av eksisterende prosesser.