Til hovedinnhold
Norsk English

Reservoar og Geologi

Med vår brede kompetanse på undergrunnen, tilgang på programvare og laboratorier leverer vi kunnskap om hvordan fluider strømmer og trykk forplanter seg i undergrunnen. Kunnskapen brukes til å forstå oljeutvinning, lagring av CO2, hydrogen eller andre energiressurser, i et lavutslippsperspektiv.

Kontaktperson

Forskningsområder

 • Undergrunnskarakterisering for CO2- og hydrogenlagring
 • Energieffektiv olje- og gassproduksjon
 • Geofysisk overvåking av CO2-lagring og brønnintegritet/lekkasje
 • Modellering av trykk i undergrunnen
 • Droneovervåking av geofarer
 • Fiberoptiske sensorer for kostnadseffektive seismiske målinger
Figur
Påvisning av CO2 (lilla område) injisert ved Svelvik CO2 Field Lab ved hjelp av seismiske data

Vår tilnærming og infrastruktur

 • Bruk av undergrunnskompetanse, programvare og laboratorier for olje og gass, men hovedsakelig for nye applikasjonsområder utenfor olje og gass.
 • Laboratorier for å studere og overvåke væsker i undergrunnen på tvers av forskjellige skalaer:
  • µCT-skanner
  • reservoarlaboratorium
  • Svelvik CO2 Field Lab
 • Geodronelaboratorium med droner og sensorer for karakterisering og overvåking av overflate og grunne undergrunner.
 • Utvikling av omfattende pakke med intern programvare:

Eksempler Geofysikk: Seismisk og elektromagnetisk modellering og inversjon, kombinert geofysisk inversjon / tolkning, verktøy for usikkerhetskvantifisering, verdi-av-informasjonsvurdering og undersøkelsesoptimalisering.

Eksempler Reservoar og geologi: Modellering av væsketrykkfordelingen over geologiske tidsperioder og frem til i dag.


Medarbeidere i forskningsgruppen for Anvendt geovitenskap

Jordlag
3D-visning av to seismiske seksjoner fra 2008 Sleipner datasett (lagdelt CO2-fyr synlig).
Bilde av en tank
Testtank for studie av diffusjonsindusert konveksjon

Figur
Overtrykksimuleringer ved hjelp av Pressure Ahead-verktøyet
To personer arbeider på lab
SINTEF Pore Imaging Laboratory
Oversikt over en feltlab
Svelvik CO2 Field Lab. Dronefoto: ICO2P-prosjektet, Universitetet i Oslo (juni 2020)
Bildecollage med dronebilder