Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Anvendt geovitenskap

Med vår brede kompetanse på undergrunnen, tilgang på programvare og laboratorier leverer vi kunnskap om hvordan fluider strømmer og trykk forplanter seg i undergrunnen.

Kontaktpersoner

Denne gruppen ble 1. januar 2023 delt inn i to nye grupper

Forskningsgruppe for Geofysikk

Forskningsgruppe for Geofysikk

Innen geofysikk er hovedaktiviteten primært knyttet til seismiske prosesseringsmetoder for strukturell avbildning av undergrunnen.

Forskningsgruppe for Reservoar og geologi

Forskningsgruppe for Reservoar og geologi

Med vår brede kompetanse på undergrunnen, tilgang på programvare og laboratorier leverer vi kunnskap om hvordan fluider strømmer og trykk forplanter seg i undergrunnen.

Forskningsområder

 • Undergrunnskarakterisering for CO2- og hydrogenlagring
 • Energieffektiv olje- og gassproduksjon
 • Geofysisk overvåking av CO2-lagring og brønnintegritet/lekkasje
 • Modellering av trykk i undergrunnen
 • Droneovervåking av geofarer
 • Fiberoptiske sensorer for kostnadseffektive seismiske målinger
Figur
Påvisning av CO2 (lilla område) injisert ved Svelvik CO2 Field Lab ved hjelp av seismiske data

Vår tilnærming og infrastruktur

 • Bruk av undergrunnskompetanse, programvare og laboratorier for olje og gass, men hovedsakelig for nye applikasjonsområder utenfor olje og gass.
 • Laboratorier for å studere og overvåke væsker i undergrunnen på tvers av forskjellige skalaer:
  • µCT-skanner
  • reservoarlaboratorium
  • Svelvik CO2 Field Lab
 • Geodronelaboratorium med droner og sensorer for karakterisering og overvåking av overflate og grunne undergrunner.
 • Utvikling av omfattende pakke med intern programvare:

Eksempler Geofysikk: Seismisk og elektromagnetisk modellering og inversjon, kombinert geofysisk inversjon / tolkning, verktøy for usikkerhetskvantifisering, verdi-av-informasjonsvurdering og undersøkelsesoptimalisering.

Eksempler Reservoar og geologi: Modellering av væsketrykkfordelingen over geologiske tidsperioder og frem til i dag.


Medarbeidere i forskningsgruppen for Anvendt geovitenskap

Jordlag
3D-visning av to seismiske seksjoner fra 2008 Sleipner datasett (lagdelt CO2-fyr synlig).
Bilde av en tank
Testtank for studie av diffusjonsindusert konveksjon

Figur
Overtrykksimuleringer ved hjelp av Pressure Ahead-verktøyet
To personer arbeider på lab
SINTEF Pore Imaging Laboratory
Oversikt over en feltlab
Svelvik CO2 Field Lab. Dronefoto: ICO2P-prosjektet, Universitetet i Oslo (juni 2020)
Bildecollage med dronebilder