Til hovedinnhold
Kurs: Power system reliability
Relaterte tema

Publisert 23. oktober 2013

I uke 38, fra 16. – 20. september, ble kurset "Power System Reliability" arrangert ved NTNU institutt for elkraftteknikk i samarbeid med School of Electrical Engineering ved Aalto og KTH. Kurset er for doktorstudenter og andre som har gjennomført mastergrad i kraftsystemer.

Samfunnet er kritisk avhengig av elektrisitet for å dekke grunnleggende behov, og avbrudd i strømforsyningen kan medføre store konsekvenser for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet for øvrig. Feil i kraftsystemet kan true forsyningssikkerheten, og pålitelige komponenter og system er viktige premisser for å oppnå en akseptabel forsyningssikkerhet.

Kurset fokuserte på definisjoner, metoder og modeller som kan brukes til å analysere påliteligheten i kraftsystemet i forbindelse med langsiktig planlegging, drift og vedlikehold. Samfunnsmessig konsekvens er en integrert del av dette og beregnes (estimeres) i form av avbruddskostnader for ulike typer kunder.  Andre temaer var store hendelser i kraftsystemet, feilstatistikk og pålitelighet i fremtidens smarte nett.

Kurs på doktorgradsnivå favner som regel kun en håndfull studenter på hvert enkelt universitet. En av ideene med å arrangere et felles kurs er å nå en større gruppe studenter. Denne gang var det totalt 21 studenter (bilder) fra mange ulike land samlet i Trondheim.

En annen målsetting er å integrere flere temaer fordelt på flere forelesere. Dette gir også mulighet for gjensidig læring og videreutvikling av faget.

Etter en intensiv uke med forelesninger er det nå tid for selvstudier og øvingsoppgaver fram mot eksamen i slutten av november. Det vurderes å kjøre kurset på nytt om to år, enten hos Aalto i Helsinki eller hos KTH i Stockholm.

 

Post doktor Vijay Venu Vadlamudi ved NTNU bidro med noen av forelesningene.

Kontakt:

Gerd Kjølle  


Seniorforsker og professor II, Gerd Kjølle, var ansvarlig for kurset sammen med professorene Liisa Haarla og Lina Bertling Tjernberg.