Til hovedinnhold

Årets kurs startet i Bergen den 18. august. Dagen etter var det ekskursjon til CO2-fangstanlegget på Teknologisenter Mongstad (TCM), seks mil nord for Bergen. TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst teknologier.

Gjennom besøket på Mongstad fikk studentene et godt innblikk i størrelsen og kompleksiteten av industrielle CCS-prosjekter, samt teoretisk kunnskap om CCS. Ved å dekke hele CCS verdikjeden og sette på dagsorden rammevilkår som livsløpsanalyse, finansiering, HMS, public acceptance, politiske og juridiske spørsmål og innovasjon, skulle studentene få kunnskap om hvordan CCS fungerer.

Mange søknader
31 studenter deltok fra de fem nordiske landene. Kurset hadde stor interesse blant nordiske PhD-studenter. I alt 55 søknader ble mottatt til de 31 plassene. Kurset var primært beregnet for PhD- og Postdoc-studenter og industriforskere med CCS-kompetanse. Søkere måtte være registrert ved et nordisk universitet eller arbeide for et nordisk selskap.

Viktig med nettverksbygging
Et viktig mål med kurset var å utvikle et nordisk CCS nettverk mellom deltakerne. Kurset hadde en god balanse mellom forelesninger, gruppearbeid, og sosiale sammenkomster og ble avsluttet med eksamen.

Studentene var så fornøyde med kurset at de ville opprette en Facebook-side for å holde kontakten og videreutvikle nettverket.

Nordic CCS Summer School ble finansiert av Nordisk Innovation, Nordic CCS Centre (NORDICCS) er prosjekteier og SINTEF Energi organiserte kurset.

Gruppa som vant prisen for beste Nordic CCS Roadmap. Foto: SINTEF / Marit Mazzetti

Kontakt:

Marit Jagtøyen Mazzetti  


FAKTA

Nordisk Innovation er en nordisk institusjon som jobber for å stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene. Organisasjonen er underlagt Nordisk ministerråd og er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels-, industri- og innovasjonssamarbeid.

NORDICCS er et kompetansesenter for CO2 -fangst, lagring og transport (CCS) som ble etablert i 2011. Elleve institutter fra fem land er med i samarbeidet som skal styrke Nordens posisjon innenfor de viktige globale utfordringene som både energi og klima utgjør. Prosjektet har en ramme på 46 millioner kroner og en foreløpig varighet på fire år. Finansieringen er gjort av Toppforskningsinitiativet, som er en nordisk storsatsing på klima, miljø og energi. De norske deltakerne er SINTEF Energi (prosjekteier), SINTEF Petroleumsforskning, NTNU, Tel-Tek, Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, Gassco, Norcem og Statoil. Hovedmålet med NORDICCS er å markedsføre karbonfangst og -lagring (CCS) i Norden ved å skape et kompetansenettverk som har integrert forskning og utvikling med relevant industri.