Til hovedinnhold

På forsommeren ble den nå pensjonerte Statoil-medarbeideren tildelt SINTEF/NTNUs CCS-pris (CCS = Carbon Capture and Storage).

I august uke sto han bak "et kateter" på Gløshaugen.

Torp var en av 30 innleide lærere fra inn- og utland som holdt foredrag under arrangementet "Nordic CCS Summer School". Foran ham i auditoriet satt 31 "elever" – de aller fleste av dem Ph. D-studenter - fra de fem nordiske landene.

Opptatt av befolkningens aksept
Da den høythengende NTNU/SINTEF-prisen ble utdelt i juni, viste juryen til at Torp har vært en trofast talsmann både for viktigheten av å finne trygge lagringssteder for CO2, og for betydningen av å oppnå alminnelig aksept i befolkningen for CO2-lagring.

Alt for flere år siden så det ut til at en opprinnelig skepsis i EU-området til CO2-lagring i geologiske formasjoner, skulle fordunste over hele kontinentet.

Men så falt tyskerne ned på et rungende lagrings-nei.

– Likner på monstermast-mostanden
Da Xergis utsendte møtte Torp under "Nordic CCS Summer School", ville vi derfor vite:

– Har tyskernes lagringsmotstand kommet som et sjokk på deg?

– Nei. Jeg fikk ikke noe mer sjokk enn jeg fikk av motstanden mot monstermaster i Hardanger. Der var det null nytteverdi for de lokale. Nytteverdien lå et annet sted.

– Valg mellom CCS eller industrinedleggelse
Torp tror at det før eller siden vil gå opp for politikere både i Tyskland og andre land at de må velge mellom CCS og nedlegging av all tungindustri i Europa - stål, sement, raffinerier, kjemisk industri.

Prisvinneren mener at politikerne da vil skjønne at de må engasjere seg i å overbevise publikum om "at skal dere beholde jobbene deres, så må CCS til".

– Det er ikke mulig å produsere stål og sement osv. uten å generere CO2. Så hvis Europa skal nå sine mål om 85 prosent reduksjon av CO2-utslipp innen 2050, så må industrien enten ta i bruk CCS, eller flytte til Afrika og Kina, sier Torp.

Han er overbevist om at både politikere og befolkningen i Europa da vil velge CCS.

Av Svein Tønseth

 

Tore A. Torp (t v), pensjonert Statoil-medarbeider, og Christian Berston fra Vattenfall var to av 30 foredragsholdere i aksjon under Nordic CCS Summer School. Berston snakket om HMS-aspekter ved CO2-håndtering, Torp om dimensjoner knyttet til politikk og lovgivning. Foto: Svein Tønseth