Til hovedinnhold

Meteorologisk institutt driver allerede med now-casting for flyplasser i Norge, men det er flere sluttbrukere som kan ha god bruk av slike korttidsvarsler for å varsle og forberede seg på kraftige regnskyll som gir urbane flommer, planlegge brøyting av veger på vinteren, overvåke viktig infrastruktur som jernbane og stamveier.

For å kunne gi gode korttidsvarsler kommer tradisjonelle numeriske værvarslingsmodeller til kort. De beste prognosene 0-3 timer fram i tid oppnås ved å bruke statistiske metoder som framskriver i tid nedbør observert fra radar, gjerne kombinert med bakkemålinger. Disse statistiske modellene kan forbedres ved å legge inn meteorologisk kunnskap.

Seminaret som fant sted i Trondheim, hadde deltakere fra SINTEF, Imperial College i London, Meteo Swizz, Uni Research, YR, Meteorologisk institutt, NVE, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Trondheim- og Fredrikstad kommune. Seminaret var en del av pilotprosjektet City Radar som er finansiert av Trondheim Kommune og Regionalt Forskningsråd Midt-Norge. 


Tekst: forskerne Lena Tøfte og Kolbjørn Engeland

Foto: Mette Kjelstad /SINTEF

Kontakt: 
 
 


Artikkelen som pdf