Til hovedinnhold

Det var stor interesse for møtet, som samlet nesten 80 deltakere. Gledelig var det også at 31 studenter deltok på arrangementet, hvor Siemens bidro med solid støtte.

Rettet spesielt mot studentene orienterte formannen i NEF Trondheim gruppe, Inge Stølen, om NEF sin virksomhet. Etterpå var det Leif Egil Stene Dahl fra Siemens i Trondheim sin tur å orientere om aktuell virksomhet i Siemens.

Ingeniørmangelen
Det er en kjennsgjening at det er mangel på ingeniørkompetanse i elkraftindustrien og ute hos everkene og bransjen for øvrig. Nærmere 3000 av de ansatte i kraftbransjen i Norge er ingeniører. 25 % av alle ingeniørene er over 55 årog 25 % av Teknas medlemmer i bransjen er over 58 år.

Det skal investeres milliarder i det norske kraftsystemet i årene fremover, og hvordan skal kraftbransjen skaffe nok ingeniører til å gjøre jobben?

Paneldebatt
Temaet for paneldebatten var knyttet til utfordringer som dette og hadde følgende deltakere: 

  • Ingrid Roen Velo, student ved Energi og miljø-studiet ved NTNU
  • Divisjonsdirektør Anne Marit Panengstuen, Siemens
  • Rådgiver Guro Bøe Wensaas, Energi Norge
  • EURES-rådgiver Vegard Kaarbø, NAV
  • Senioringeniør Halsten Aastebøl, Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Leder for paneldebatten var Trond Toftevaag, SINTEF Energi, pt førstelektor ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU.

I paneldebatten ble det fra flere hold fremholdt at kraftbransjen er for lite flinke til å formidle kunnskap om verdien av virksomheten. Dette er ikke minst viktig overfor ungdom under utdanning helt fra ungdomsskolenivå, slik at ungdom tidlig ser mulighetene ved å satse på realfagkompetanse. Det må fremstå klart at det å bli elkraftingeniør er en utfordrende, forutsigbar og sikker investering i fremtiden. Lunkenhet til å velge realfag i videregående skole og frafall underveis, er en skremmende tendens som må bekjempes på mange fronter.

Arbeidskraft fra Europa
Arbeidsledigheten i sydlige Europa er meget stor, og arbeidsinnvandringen er allerede i gang. Det gjelder bare å få tak i de som virkelig er motiverte for tidlig å lære seg norsk. Selv om de fleste i Norge behersker engelsk, er det tydelig at norskkunnskaper teller mye når det skal ansettes utlendinger hos blant andre everkene og industribedriftene. På den annen side må arbeidsgiverne settes seg godt inn i aktuelle kulturforskjeller når de ansetter utenlandsk arbeidskraft.

Studieinnhold tilpasset tiden
Studentene er rimelivis opptatte av studieforholdene. Det gjelder kvalitet på innhold og forelesere, så vel som tilfredsstillende lokaliteter og laboratoriefasiliteter. Et innhold i studiene som speiler mer av fremtidens arbeidsstuasjoner, og ikke tynges av blant annet gammelmodig undervisningsutsyr fra 50-60-årene.

Det å prøve seg i arbeidslivet underveis er viktig både med samarbeidsprosjekter og sommerjobber. Samarbeidsavtaler mellom Siemens i Trondheim og Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST) er et godt eksempel til etterfølgelse for mange bedrifter.  

En konklusjon kan være et bredere samarbeid i kraftbransjen knyttet til utdanning, forskning og arbeidspraksis med fokus på ungdom under utdanning. Dessuten må forholdene legges bedre til rette for å kunne bruke kompetent utenlandsk arbeidskraft.

NEFs priser
Det var de to kvinnelige studentene Kine Elise Lian fra HiST og Elisabeth Abildgaard fra NTNU som fikk NEFs priser for 2012. Etter at de hadde presentert sine hoved-/masteroppgaver, var det formannen i NEF Trondheim gruppe, Inge Stølen, som hadde gleden av å stå for overrekkelsen av diplom, pengegaver og blomster til prisvinnerne.

Bilde til venstre: Pris for beste elkraftstudent ved NTNU, Elisabeth Abildgaard med masteroppgaven "Exploring the properties of a modular multilevel converter based HVDC link – with focus on voltage capability, power systems relations and control system". Oppgaven er gjennomført i samarbeid med Statnett, og veileder har vært professor Marta Molinas.

Bilde til høyre: Pris for beste elektro- og datastudent ved HiST for 2012, Kine Elise Lian med hovedoppgaven"MGM-Magnetic Geometric Measurement". Oppgaven ble gjennomført ved CERN i Sveits, og faglærer har vært Pål Glimmen.

Tekst og foto: Harald Danielsen

 


Artikkelen som pdf  


 

Sosialt samvær i samsvar med tradisjonene
Etter presentasjonene og faglig avslutning, var det tradisjonen tro skreimiddag med godt drikke til. Med mange studenter til stede under middagen, ble det interessante samtaler på tvers av aldersdifferanser opp mot 60 år.
Foto: Harald Danielsen