Til hovedinnhold

”Bioenergy Innovation Award” deles ut av det norske forskningssenteret CenBio (Bioenergy Innovation Centre). Dette er ett av elleve nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi som er utnevnt av Norges forskningsråd.

Juryen har bestått av representanter Norges forskningsråd, Norsk Bioenergiforening, Innovasjon Norge, Enova, SINTEF og Universitet for miljø og biovitenskap. Om prisvinneren Solør Bioenergi sier juryen:

"Bioenergy Innovation Award 2013 går til en norsk bedrift som har sett nye muligheter og som har vært i stand til å utnytte disse til å utvikle sin kommersielle virksomhet. Dette har bidratt til at den er en av Norges ledende aktører innen fornybar energi basert på trevirke.

Da impregnert trevirke ble klassifisert som farlig avfall i 2003, førte dette til etableringen av et anlegg for mottak og energigjenvinning av farlig treavfall på Kirkenær i Solør. Et 10 MW kombinert kraft og varme anlegg (CHP) basert utelukkende på forurenset, utrangert trevirke ble satt i drift i 2008 og hadde full kapasitetsutnyttelse i 2009. Som pionér har bedriften fått erfare at et svært krevende brensel, stiller spesielle krav til tilpasninger og optimalisering, men nå anses anlegget som komplett og optimalt utnyttet.

Anlegget reduserer mengden farlig avfall fra ca 30 000 til ca 1200 tonn pr år og har i tillegg gitt mange positive synergieffekter både internt i bedriften, hos nabobedrifter og for samfunnet for øvrig. En erfaring bedriften tar med seg i sin videre satsing på fornybar energi basert på biomasse fra skog og tre.

Vinneren har vist at det er mulig å etablere og operere biomassebaserte CHP anlegg i Norge på en kostnadseffektiv måte, ved å se og utnytte synergieffekter i energimarkedet optimalt. De er et forbilde for andre som ønsker å etablere biomassebaserte CHP anlegg i Norge."

 

Kontakt: 
Mette Bugge  


Artikkelen som pdf  


 
Ragnhild Solheim (UMB) og Nils A. Røkke (SINTEF) delte ut Bioenergy Innovation Award 2013.
Foto: Mette Kjelstad /SINTEF