Til hovedinnhold

Brukermøtet arrangeres annethvert år og er en viktig møteplass for utviklere og brukere av verktøyene for kort- og langsiktig produksjonsplanlegging, prisprognosering og systemanalyse.

Sentralt på brukermøtet står presentasjon av siste nytt innen forskning og nyutvikling relatert til planleggingsverktøyene, sammen med erfaringer fra brukere.

Dette er et velegnet forum for å få nye ideer og etablere og utvide kontaktflaten med kollegaer i Norden, samt å påvirke utviklingen av verktøyene for å løse eksisterende og nye utfordringer. Deltakere på tidligere brukermøter har fremhevet det å møte kollegaer i bransjen og få muligheten for å utveksle erfaringer, som noe av det mest positive med møtene.

I tillegg til det faglige innholdet blir det lagt vekt på at deltagerne har et trivelig opphold i Trondheim.

Kontakt: 
Michael Martin Belsnes  


 Artikkelen som pdf Adm. direktør Inge R. Gran, SINTEF Energi
Foto: Mette Kjelstad /SINTEF