Til hovedinnhold

Samarbeidet mellom SINTEF Energi og Nexans har pågått i nærmere 60 år og utvikler seg stadig videre.
– For SINTEF har Nexans vært en verdifull kunde som har hatt fokus på det langsiktige perspektivet, sier Hallvard Faremo.

Forskningssamarbeidet mellom industri-bedriften Nexans og forskningsinstituttet SINTEF begynte i det små allerede på 50-tallet. Den gangen var SINTEF EFI,  NTNU het NTH og Nexans het STK (Standard Telefon og Kabelfabrik).

Hva det har vært forsket på, og antallet prosjekter har variert opp gjennom årene, men forbindelsen har vært konstant.

I dag er Nexans er en internasjonalt ledende leverandør av kabelteknologi. SINTEF jobber både med landkabel og sjøkabel for Nexans, men sistnevnte er kjerneområdet.

Hallvard Faremo og Rolf Hegerberg har begge vært involvert i Nexans-prosjekter i SINTEF siden 1980. 

– Nexans har hatt en vilje og evne til å tenke utover neste kvartal, og det er noe vi forskere setter stor pris på, for forskning er ikke gjort i en håndvending, framhever Hegerberg.

De mener samarbeidet har vært, og er, utviklende for begge parter.

– For SINTEF er det spennende å jobbe tett med en kunde over tid. Vi lærer dem å kjenne å ser hvilke utfordringer og behov de har. Dermed kan vi komme med relevante forslag til prosjekter, noe de setter pris på, sier Faremo og Hegerberg.

God personkjemi
De trekker også fram personkjemien som en sentral faktor for at samarbeidet har fungert så godt over flere tiår.

For industrien sin del har det nære forholdet til forskningsmiljøet gjort at de har fått tilført kompetente folk gjennom mange år.

– Vi ser etter mulige masterstudenter som er aktuelle å bruke på PhD-prosjekter knyttet til Nexans. Dermed har samarbeidet også en viktig rekrutteringsbit i seg. Det er ganske mange studenter som, når de har vært ferdig med studiene her på Gløshaugen, har fått flytte direkte over til Nexans for å bidra med praktiske resultater i industrien, sier Hegerberg.

Viktig industrikunde
I alle disse cirka 60 årene har det vært jobbet med felles prosjekter. Rundt år 2000 da industrien opplevde nedgangstider, var aktiviteten mindre. Men i mange år nå har SINTEF jobbet med 8 – 10 prosjekter parallelt knyttet til Nexans.

Når man ser det over tid, er Nexans kanskje den største enkeltkunden SINTEF Energi har. Men SINTEF har en bredere innfallsvinkel til kabelutviklingen og jobber både med kunder av Nexans og med leverandører som produserer råmateriale for Nexans.

– Vi deltar på begge sidene av bordet og det er en stor styrke. Det gir oss oversikt over hele feltet, fremhever Hegerberg.

SINTEF er involvert i både forsknings-prosjekter og rene prøveprosjekter med Nexans som oppdragsgiver. Når SINTEF Energi nå planlegger å bygge nye labfasiliteter på Blakli, vil SINTEF kunne tilby større ressurser for både prøving og utvikling.

– De har begrensede labressurser, så det er en vinn-vinn-situasjon å samarbeide på dette området, sier Faremo.

En rekke av samarbeidsprosjektene mellom aktørene har vært støttet av Norges forskningsråd.

– Forskningsrådet har vært inne med støtte til mange av prosjektene og Nexans har bidratt til aktiviteten både hos forskningsinstituttene og på universitetet, noe som har betydd mye for kompetanseutviklingen hos begge parter, sier Hegerberg.

Tekst og foto: Unni Skoglund


 

Hallvard Faremo  


– SINTEF betydningsfulle for oss
Nexans Norway har en sterk internasjonal posisjon innen høyspente kabelsystemer for installasjon i sjøen, på land og i forbindelse mede med gass og olje i offshorevirksomhet. SINTEF sin kompetanse er sentral for Nexans.

– Spesielt har SINTEF Energi med sin kompetanse innen materialer for anvendelse i elektrotekniske konstruksjoner, betydd mye for at vi har oppnådd denne posisjonen, sier Kjell Bjørløw-Larsen i Nexans Norway.

Han trekker også fram støtten fra Forskningsrådet som viktig.

– Forskningsprogrammene delfinansiert av NFR har vært en vitamininnsprøytning i samarbeidet med SINTEF Energi. Dette har ført til at Nexans Norway i sitt uviklingsarbeid har vært à jour med den internasjonale forskningsfronten innen kabeltekniske materialer, og derved var i stand til å legge grunnlaget for å bringe kostnadseffektive løsninger ut på det internasjonale markedet, sier Bjørløw-Larsen.

Fakta om Nexans:
Nexans Norway er en del av Nexans-konsernet som har hovedkontor i Paris. Selskapet har produksjon i 40 land og sysselsetter 24 500 mennesker. I 2011 var omsetning på 7 mrd euro. Nexans er notert på børsen i Paris.

Nexans Norway ble etablerert i 1915 som industriell virksomhet med hovedsete i Oslo under navnet Skandinaviske Kabel- og Gummifabriker A/S. Nexans Norway har hovedfokus på sjøkabelproduksjon rettet mot offshorevirksomhet og har produksjonsenheter i Namsos, Rognan, Langhus og Halden.