Til hovedinnhold

Ordføreren i Kyoto foretok den høytidelige åpningen av konferansen.

Profesor Yoichi Kaya fra RITE (Research Institute of Innovative Technology for the Earth) holdt åpningsforedraget. Her pekte han på den store utfordringen som ligger i togradersmålet, og den sentrale rollen CCS (CO2-fangst, transport og lagring) må spille for å nå det.

Koichi Akishi, direktør for globale miljøspørsmål i det japanske departementet for økonomi, handel og industri, framhevet at den neste rapporten fra det Internasjonale klimapanelet vil understreke behovet for et teknologigjennombrudd innen CCS. I Japan vil CCS bli enda viktigere for å redusere CO2-utslipp som følge av nedstengningen av atomreaktorer etter Fukushima-ulykken.

Styreleder Atsutoshi Nishida i Toshiba snakket om "trilemmaet" mellom sikker ressurstilgang, økonomisk vekst og miljøvern.

Jay Braitsch, seniorrådiver ved kontoret for fossil energi i DOE (det amerikanske energidepartementet) presenterende en imponerende gjennomgang av pilot- og fullskala CCS-prosjekter i USA. Flere av prosjektene er i gang og mange vil starte CO2-injeksjon i nærmeste framtid. Således viser USA handlekraft, på tross av ikke å ha signert internasjonale klimaavtaler. DOE spiller en sentral rolle, også økonomisk, i de amerikanske CCS-prosjektene. Dette kan være til inspirasjon også i andre land.

SINTEF var sterkt representert, og deltok i 18 presentasjoner og med 42 postere. Den 8. GHGT-konferansen ble arrangert i Trondheim i 2006. Nå jobber SINTEF og NTNU for å få arrangere GHGT-13 i 2016.

 

Fra Kokusaikaikan-konferansesenteret i Kyoto, Japan. Foto: Mona J. Mølnvik.