Til hovedinnhold

EcoGrid handler om å få strømkunder på Bornholm i Danmark til å redusere forbruket sitt hurtig dersom vindkraftproduksjonen uventet kobles ut som følge av for mye eller lite vind. Strøm må brukes når den produseres, og balansen mellom produksjon og forbruk er spesielt sårbar i områder hvor vindkraft dekker mye av forbruket. Prosjektet er koordinert av SINTEF Energi med Ove Grande som prosjektleder.

Prisen er etablert av den skandinaviske tenke-tanken MandagMorgen i nært samarbeid med blant andre FNs Global Compact, en plattform som bedrifter kan slutte seg til ved å påta seg forpliktelser knyttet til bærekraft og sosialt ansvar.

Det er et dyktig prosjektteam som representerer ulik spisskompetanse ved SINTEF Energi. Sammen med Ove Grande har flere vært med i pionerarbeid knyttet til strømkunders adferd, blant annet i Trondheims nabokommune Malvik.

Stor stemning: Forskningssjef Knut Samdal (til høyre) gjør stas på SINTEF-medarbeiderne som jobber med det finale-nominerte prosjektet. Fra v: Andrei Morch, Hanne Sæle, Ove Grande, Luis Aleixo, Tatiana Sekkeseter, Turid Follestad og Stine Lund. Birger Mo var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Mette Kjelstad