Til hovedinnhold
Glødende direktør
Relaterte tema

Publisert 4. februar 2013

Allerede på gymnaset var hun bestemt på at hun ville bruke evnene sine til nytte for samfunnet. – Hvordan engasjementet mitt kommer til uttrykk har endret seg med årene, men engasjementet som sådan er like sterkt nå, som da jeg var tenåring, sier Marie Bysveen, viseadministrerende direktør på SINTEF Energi.

1. november 2012 begynte Marie Bysveen i en nyopprettet stilling som viseadministrerende direktør på SINTEF Energi.

– Det å få nye oppgaver og bli utfordret driver meg veldig sterkt. Jeg trives best når jeg har noe å strekke meg etter, understreker hun.

– Jobben som viseadministrerende direktør på SINTEF energi fristet meg fordi den utgjør en mulighet til å gjøre en forskjell. Jeg ønsker å bruke evnene mine der de kan brukes best. Det å jobbe med drivende dyktige og hyggelige folk, er også en viktig faktor til at jobben fristet. Kollegaene mine motiverer meg. Å jobbe med Inge Gran er en motivasjon i seg selv, sier hun.

Marie Bysveen tar en liten pause i snakkingen. Hun krysser gulvet på kontoret sitt. Griper etter en vannkaraffel og bøyer seg over en pjusk utgave av en julestjerne. Den henger med bladene. Hun er akkurat hjemvendt fra møte i Lisboa når Xergi treffer henne; og der fikk hun tildelt langt viktigere oppgaver enn å holde livet i en juleplante. I Portugal ble hun og Nils Røkke (Klimadirektør i SINTEF, red. adm.) valgt til å ta ansvar for European Energy Research Alliance (EERA) sin undergruppe om karbonfangst. Å få ansvar i et internasjonalt forskningssamarbeid passer henne som hånd i hanske.

– Jeg har jobbet mye med karbonfangst, blant annet som prosjektleder på flere store prosjekter, inklusive et stort EU-prosjekt. Å jobbe videre med tematikken i EERA blir veldig spennende. Vi skal representere hele SINTEF, og jeg gleder meg til å forme fremtidens forskningsarena i Europa, sier hun.

I tillegg til å være viseadministrerende direktør leder hun et forskningssenter for miljøvennlig energi, en FME innen bioenergi – CenBio.

Inspirert av Brundtland
Da hun var 19 år kom Brundtland-kommisjonens sluttrapport Vår felles framtid. Rapporten knyttet miljø, økonomi og sosial utvikling tett sammen. Den lanserte også begrepet bærekraftig utvikling her til lands.

– Gro Harlem Brundtland og Vår felles framtid inspirert meg veldig. Nye tanker ble lansert i rapporten, blant annet påvirket den hvordan folk tenkte på miljøspørsmål, sier Bysveen og tilføyer: – Jeg skulle velge studie etter videregående skole på dette tidspunktet, og fagtematikken miljøteknologi på NTH trigget meg. Men jeg begynte med et grunnfag matematikk ved universitetet. Etterhvert startet jeg på maskinlinja ved NTH, og på første forelesning i termodynamikk var jeg fanget. Fra da av gledet jeg meg til hver eneste forelesning, sier hun.

Etter noen flere studieår ble hun sivilingeniør fra Institutt for Termisk energi ved det som het Maskinlinjen. Deretter ble det jobb som undervisnings- og forskningsassistent, og deretter doktorgrad ved Institutt for Marint maskineri. Fire år med jobb fulgte i industrien i Oslo. I 2006 hun kom inn i SINTEF, etter flere år som postdoc på NTNU. Det var Mona Mølnvik som rekrutterte henne som lagleder/forskningsleder for forbrenning. Hun ledet dette fagområdet helt til 1. april i 2012. Da tok hun over som forskningssjef på Termisk energi, etter Lars Sørum.

– Jeg fikk etterhvert mye ansvar som forskningsleder, så overgangen til å bli forskningssjef var ikke så stor. Så ble det behov for økt kapasitet på direktørnivå og jeg fikk nye utfordringer. I og med at jeg har jobbet på instituttet i syv år kjenner jeg det rimelig godt, og de delene av instituttet som jeg ikke kjenner så godt skal jeg jobbe med å sette meg inn i, sier hun.

Bredt engasjement
Hun har selv jobbet mye i lab og er opptatt av kompleksiteten i denne type arbeid, og HMS-utfordringene som følger med.

– Det er stor bredde i den forskningen SINTEF gjør, alt fra datasimuleringer til eksperimenter i laboratorier. Laboratoriearbeid, kan ha risiko ved seg. Derfor har SINTEF høyt fokus på sikkerhet. Vi kompromisser ikke på HMS, påpeker hun.

Hun sitter rakrygget og snakker rolig men engasjert. Det er mye som engasjerer henne. Hun er vant til ikke å være likegyldig verken til samfunnet eller folk rundt seg.

– Jeg er oppvokst med heftige diskusjoner rundt middagsbordet. Både små og store samfunnsspørsmål ble debattert, forteller hun.

Om samfunnsengasjementet går i arv også til tvillingene hennes, er litt tidlig å slå fast. Foreløpig tar fotballen mye fokus hos de to trettenåringene.

– Jeg har tatt meg i å sjekke Liverpool-resultater mellom møter, for jeg vet at stemningen i heimen blir farget av om det er tap eller seier, humrer hun.

Å være sammen med familien, både hjemme, på hytta i Selbu, eller ved å følge ungene på kamper og turneringer, er svært viktig for henne.

Selv om hun har en ansvarsfull, og til tider hektisk jobb, opplever hun ikke at det går på bekostning av familielivet.

– SINTEF er opptatt av å ha en bærekraftig arbeidssituasjon. Det kan være travle overgangsperioder, men i hovedsak skal det skal være mulig å gjøre jobben innenfor på en normal arbeidsdag.

Hun er bevisst på at mulighetene hun har fått gjennom å få større ansvar må forvaltes med omhu, og hun setter hun stor pris på å jobbe tett med resten av ledergruppa. Hun fremhever at godt miljø og dyktige medarbeidere betyr mye for en vellykket arbeidsdag.

– Jeg har blitt oppriktig glad i SINTEF gjennom årene her, og har stor tro på at vi har en viktig rolle å spille fremover – i tett samarbeid med NTNU og kundene våre. Dette inkluderer økt internasjonal fokus. Sammen med vår splitter nye strategi så blir dette virkelig spennende, slår Marie Bysveen fast.

Tekst og foto: Unni Skoglund