Til hovedinnhold

CIRED-konferansen vil i 2013 avholdes på Kistamässan utenfor Stockholm 9. – 13. juni. Konferansen er den største konferansen i Europa som i hovedsak er rettet mot distribusjons- og regionalnett, og trekker mer enn 1000 deltakere fra hele verden. Konferansen favner både plensumssesjoner, posterutstilling, samt en omfattende utstilling fra ulike leverandører.

Til årets konferanse ble det sendt inn over 1500 forslag til artikler, og omlag 850 av disse er blitt godkjent for å levere fullstendig artikkel. Fra Norge har 31 artikkelforslag fått aksept, noe som er en svært god uttelling i en hard konkurranse.

For SINTEF Energi er CIRED en viktig konferanse innenfor fagområdene knyttet til distribusjons– og regionalnett, og den brukes til å representere resultat fra våre prosjekt, og få innblikk i hva som ellers er høyt på agendaen for nettselskap i Europa og verden forøvrig. Konferansen representerer således en god arena for å orientere seg om aktuelle trender og utvikling innen fagfeltet.


Norge er ett av 18 land som er representert i CIREDs styrende organ (CIRED Directing Committee).

SINTEF Energi er ansvarlig for den Norske komite for CIRED med følgende medlemmer:

  • Eilert Bjerkan Enfo Energi
  • Karstein Brekke NVE
  • Ole Granhaug ABB
  • Sigurd Kvistad Hafslund
  • Kjell B. Mortensen CDP
  • Ketil Sagen Energi Norge
  • Kjell Sand (leder) SINTEF Energi
  • Hans Terje Ylvisåker BKK

 

Forskningssjef Dag Eirik Nordgård  , medlem i CIRED Technical Comittee