Til hovedinnhold

INDUSTRY MEETS SCIENCE er en arena hvor forskning og næringsliv skal spille hverandre gode.

Deltakerne på INDUSTRY MEETS SCIENCE kunne i september høre foredrag og diskutere med Norges fremste forskere innen vindkraft. Statoil og Statkraft orienterte om sine satsinger på området og konsernbanksjef i Sparebank 1 SMN, Eli Arnstad snakket om hvor viktig samarbeidet forskning og næringsliv er.

Godt samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø er viktig fordi innovasjon er avgjørende for å ha konkurransekraft i et globalisert marked der utviklingen skjer svært raskt.

25 doktorgradsstudenter presenterte postere med tema og utfordringer innen offshore vindkraft.          
Foto: SINTEF/Mette Kjelstad

Eli Arnstad, Konsernsjef Sparebank1 SMN, Halfdan Brustad, Vice President Renewable Energy - Wind, Statoil og Jørgen Krokstad, Manager Wind Power R&D program, Statkraft.  
Foto: SINTEF/Mette Kjelstad