Til hovedinnhold

Prosjektet koordineres av den franske systemoperatøre RTE, mens SINTEF leder arbeidspakke 1 (Boundary conditions) og deltar i fire andre arbeidspakker:

  • Grid architecture options
  • Modular development and operations
  • Socio-economic profitability
  • Transmission planning methodology

Prosjektet har som overordnet mål å utvikle en overordnet planleggingsmetodikk som skal munne ut i en modulær utbyggingsplan for det felles-europeiske overføringsnettet fra 2020 til 2050 i tråd med europeiske energipolitiske mål.

Utvidelser av overføringsnettet har tradisjonelt vært styrt av behovet for å transportere elektrisk energi fra produksjonsstedet til områdene der forbruket er, mens internasjonale forbindelser mest har vært benyttet til å sikre forsyningen og gi gjensidig støtte. 

EUs ambisiøse klimamål for 2020 og videre mot 2050 vil imidlertid kreve en helt annen tilnærming ved planlegging og utbygging av det felles-europeiske overføringsnettet, enn hva vi hittil har greid.

e-HIGHWAY 2050 har et totalbudsjett på 13 millioner € over tre år. Det er totalt 28 partnere i prosjektet, disse fordeler seg slik;

  • 8 systemoperatører (TSO)
  • 10 forskningsinstitutt og universitet
  • 3 konsulenter
  • 7 interesseorgansasjoner

Totalt har SINTEF vel 1 million € til rådighet i prosjektet, dette tilsvarer nesten fire årsverk.