Til hovedinnhold

NTNU og SINTEF har gjennomført et forskningsprosjekt med tittelen Program for kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger (PFK).

PFK, som et bransjeforskningsprogram, har hatt som mål å bidra til at kontinuerlig funksjonskontroll blir en naturlig del av både byggeprosessen og drift og vedlikehold i moderne bygninger.

Prosjektet har vært støttet av:

  • Norges forskningsråd
  • Telenor Eiendom
  • Statoil
  • Statsbygg
  • Forsvarsbygg
  • Enova
  • Pro Teknologi
  • Norconsult
  • GK Norge