Til hovedinnhold
Risikobasert vedlikehold og fornyelse av distribusjonsnett
Relaterte tema

Publisert 13. november 2012

I løpet av to intense undervisningsuker i oktober og november 2011 gjennomførte ti deltakere fra norske nettselskap et etter- og videreutdanningskurs innen temaet "Risikobasert vedlikehold og fornyelse av distribusjonsnett" ved NTNU. Kurset arrangeres av NTNU Institutt for Elkraftteknikk i samarbeid med Energiakademiet.

Hovedansvarlig for kurset er Eivind Solvang, seniorforsker ved SINTEF Energi og førsteamanuensis II ved NTNU. De andre foreleserne på kurset er hovedsakelig fra SINTEF Energi, men også fra TrønderEnergi Nett, Powel og NTNU Institutt for psykologi.

Kurset ble første gang gjennomført i 2008, og grunnlaget for undervisningen stammer fra prosjektaktiviteter gjennomført ved SINTEF Energi. Undervisningen favner ulike tema innen vedlikehold og vedlikeholdsstyring, risikoanalyser, levetidsmodeller, fornyelses-analyser, og risikokommunikasjon og -persepsjon.

Det gjennomføres to undervisningsuker med tre ukers mellomrom. Undervisningspausen blir benyttet til bearbeiding av individuelle prosjektoppgaver der deltakerne analyserer case som er relevante fra egen arbeidshverdag. Kurset ble avsluttet med en skriftlig heime-eksamen.

I tillegg til oppdatert kunnskap, så gir også kurset 7,5 studiepoeng ved NTNU.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive, og resultatene som har vært oppnådd i prosjektoppgaver og eksamen har vært gode.

 

Fornøyde kursdeltakere og forelesere ved slutten av andre undervisningsuke.

1. rekke: Hans Finstad (NTE Nett), Alf Karlsvik (TrønderEnergi Nett), Jostein Stemland og Charlotte Sterner (BKK Nett)
2. rekke: Per A. Haugan og Per A. Osen (TrønderEnergi Nett), Eivind Engebrethsen (Hafslund Nett), Ronald Blomlie (TrønderEnergi Nett) og Jan Nilsen (Agder Energi)
3. rekke: Dag Eirik Nordgård (SINTEF Energi), Eivind Solvang (SINTEF Energi / NTNU), Ola Bergheim (Nore Energi), Jørn Heggset, Steinar Resnæs og Maren Istad (SINTEF Energi)
Foto: Mette Kjelstad