Til hovedinnhold

I sin begrunnelse har Komiteen bl.a. lagt vekt på følgende:
"... ved SINTEF Energi har Runde arbeidet innenfor en rekke fag­områder, hovedsakelig rettet mot komponenter, materialer og anvendelser i høyspenning overføringsnett."

Han har mottatt flere priser for sitt arbeid, blant dem CIGRÉ Technical Committee Award i 2008.  

Det mest banebrytende arbeidet er utvikling av en superledende induksjonsoppvarmer som brukes i metallekstrudering. Dette er den første kommersielle anvendelse av høy-temperatur superledere hvor det er en faktisk økonomisk gevinst av å bruke denne teknologien. Oppfinnelsen er patentert og selges av et tysk firma. Arbeidet er gjort sammen med en annen SINTEF-forsker, Niklas Magnusson.

For dette arbeidet er de to hedret med priser både fra Tysk-norsk Handelskammer og, nå helt nylig fra, Norsk Hydro.

Runde har vært aktiv i CIGRE i en årrekke, og på flere områder:

  • Medlem  WG 15.01/ WG 13.09 ”Monitoring and Diagnostic Techniques for Switching Equipment  fra 1996 til 2000
  • Studiekomitemedlem i CIGRE SC A3 fra 2000 til 2008
  • CIGRÉ WG A3.18 ”Environmental stress on high voltage grading capacitors”, convener fra 2003 til 2008
  • CIGRÉ WG A3.06 ”Reliability of High-Voltage Circuit-Breakers and Disconnectors”, fra 2002 som secretary og fra 2010 som convener (leder). Dette arbeidet har vært meget omfattende, og arbeidsgruppen er i ferd med å fullføre 6 Technical Brochures

 Runde er forfatter/medforfatter av 36 internasjonale tidsskriftpublikasjoner og 37 internasjonale konferanseartikler, hvorav 9 er presentert på CIGRÉs hovedsesjon i Paris, én artikkel er publisert i Elektra og én CIGRÉ Technical Brochure. 19 av hans publikasjoner er publisert i forskjellige IEEE tidsskrift. 

Selve prisutdelingen var 7. juni i Det Norske Vitenskapsakademi sine lokaler i Oslo. Dette er 20. gang prisen deles ut, og 8. gang at den går til en representant med bakgrunn fra SINTEF Energi (EFI) og Elkraft, NTNU. 

Den norske komité for CIGRÉ

Knut Herstad, Generalsekretær