Til hovedinnhold

Utdelingen foregikk 6. mars på NTNU i Trondheim, og studentmøtet var et samarbeid mellom NEF Trondheim gruppe og Energi- og Miljøstudentenes linjeforening, EMIL.

Det var en fryd å være tilstede og høre dyktig ungdommer med elegante presentasjoner av sine arbeider for en forsamling av unge studenter og eldre fagfolk. Slike ungdommer det vil gamle Norge ha, og trenger dem sårt.

I det øvrige programmet på studentmøtet orienterte formannen Inge Stølen om NEF, forskningssjef Knut Samdal om SINTEF Energi og sivilingeniør Anders H. Foosnæs om Smart-Grid-satsinger i Siemens.

 Henvendt til studentene fortalte sivilingeniør Ingrid Vik om sine erfaringer som nyansatt ved TrønderEnergi. Det var en effektiv og grei presentasjon som viste et ungt menneske som likte seg i jobben og kunne kommunisere det til forsamlingen.

Fire prismottakere
Det var formann i Trondheim gruppe, Inge Stølen, som delte ut prisene som består av et diplom og en pengesum. Deretter ga prisvinnerne en kort presentasjon av sine master- og bacheloroppgaver.

Pris for beste elektro- og datastudent ved HiST for avgangskullet 2011:
Thomas Nordaunet for oppgaven Et passende system for elektrifisering av høyhastighetsbane i Norge.
Faglærer Roar Haltvik.

Pris for beste elkraftstudent ved NTNU for avgangskullet 2010:
Nathalie Holtsmark for oppgaven Reactive Power Compensation Using a Matrix Converter.
Veileder professor Marta Molinas.

Pris for beste elkraftstudent ved NTNU for avgangskullet 2011 ble deltmellom to studenter:
Øyvind Snefjellå for oppgaven Silicon Carbide Technologies for High Temperature Motor Drives.
Veileder professor Tore Undeland.

Eivind Toreid for oppgavenActive Control of Reactive Power in a Modern Electrical Rail Vehicle.
Veileder professor Kjetil Uhlen.

Etter den faglige delen var det hyggelig samvær med pizza og drikke til, med SINTEF Energi som vertskap. EFI/SINTEF Energiforskning/SINTEF Energi har for øvrig sammen med NEF Trondheim gruppe vært vertskap for slike studentprisutdelinger i mer enn 20 år. Noen av prismottakerne har da også gjennom årene fått sin ansettelse ved forskningsselskapet.

Av Harald Danielsen

Fra venstre Nathalie Holtsmark, Marta Molinas og Inge Stølen, Thomas Nordaunet og Øyvind Snefjellå, Eivind Toreid, Kjetil Uhlen og Tore Undeland.