Til hovedinnhold

Oppdagelsen av høytemperatur-superledere i 1986 resulterte i en Nobel-pris i fysikk året etter. Interessen omkring komersiell anvendelse av høytemperatur-superledere var hovedgrunnnen til at Magne Runde i 1991 reiste til Argonne National Laboratory utenfor Chicago for å delta i forskningsprosjekter innenfor superledning. For 20 år siden, etter oppholdet i USA, uttalte Magne Runde i et intervju i EFI-nytt (nå Xergi) blant annet: ”det er nok langt fram og mye arbeid som må gjøres før superledende komponenter blir tilgjengelige. Det er både store materialtekniske vansker, og også åpenbare problemer med å konkurrere med konvensjonell teknologi. Dagens luftlinjer, kabler, transformatorer og generatorer er svært driftssikre, og de elektriske tapene er tross alt ikke så store”.

Induksjonsovner for aluminiumindustrien
- Nå ser vi kanskje begynnelsen, sier Magne Runde. Han forteller at SINTEF valgte å satse på utvikling av en ny generasjon induksjonsovner for aluminiumindustrien.

Ovnene varmer opp aluminium- og kopperemner før disse skal presses til profiler og bli til bli til varetyper som omgir oss over alt – alt fra lysarmaturer til vindusrammer. I noen tyske aluminiumsverk er det de siste årene installert induksjonsovner med spoler med høytemperatur superleder. Den første har nå vært i drift i fire år, og det har vist seg at den fungerer vel så bra som en konvensjonell induksjonsovn med Cu-ledere, og med halvert energibruk pr. tonn oppvarmet aluminium. Denne ovnen er basert på teknologi utviklet ved SINTEF, så Rundes påstander om fra 1992-interjuet har vist seg å holde stikk.

Europeisk forskningspris
I et arrangement i Brussel den 7. desember 2011 ble Magne Runde og Niklas Magnusson fra SINTEF Energi tildelt innovasjonsprisen som Den europeiske organisasjonen for forskningsinstitutter, EARTO, står bak. De fikk prisen for sitt pionerarbeid knyttet til bruk av ”høytemperatur-superledere”. Forskerne fikk overrakt prisen av Robert-Jan Smits, den øverste administrativt ansvarlige for EU-kommisjonens forskningsvirksomhet.  

Av Harald Danielsen

 

Magne E Runde  


Faksimiler fra EFI-nytt nr 1-1992 og Xergi 4-2010

Fra venstre Magne Runde og Niklas Magnusson i Brüssel med innovasjonspris. Foto: Svein Tønseth