Til hovedinnhold

I et herlig vårvær den 22. mai, var pensjonistene fra SINTEF Energi med ledsagere på dagstur til den ”Den Gyldne omvei” på Inderøy i Nord-Trøndelag.

Turen var lagt innom flere besøksgårder, og rundturen på Inderøy ble avsluttet med en god middag på Jektvolden Fjordhotell.

Etter middagen var det, før hjemturen, god tid til hyggelig prat i de fine omgivelsene på Jektvolden. Bildet er tatt på stranda ved Jektvolden og Trondheimsfjorden.

Litt om pensjonistforeningen
”Pensjonistforeningen ved EFI” ble stiftet 14. september 1994. I starten var det 11 medlemmer. SINTEF Energi har nå 29 pensjonister, og en aktiv kjerne blant disse deltar på medlemsmøter 5-6 ganger i året. Det arrangeres teaterkvelder, julemiddag og en årlig vårtur sammen med ledsagere. Vi har også den praksis at partnere til medlemmer som nå er gått bort, inviteres til våre sosiale arrangement.

Harald Jensvold er for tiden formann med Einar Olaussen som sekretær og kasserer.

Foreningen er medlem av Pensjonistenes fellesorganisasjon i Trondheim, som med sine tilbud om aktiviteter dekker mange ulike behov og interesser blant foreningens medlemmer.

Av Harald Danielsen