Til hovedinnhold

Sandia er et av de sterkeste fagmiljøene på forbrenningsteknologi i USA. Den nye avtalen innebærer mer samarbeid på forbrenningsteknologi generelt, blant annet å utvikle verktøy som kan brukes til design av nye forbrenningskamre. Partene ser også muligheter for å utvide samarbeidet til faste brensler og biobrensler.

Lang og tett kontakt
Sammen med Gran var SINTEF-forskerne Mario Ditaranto, Sigurd Sannan og Berta Matas Güell fra SINTEF Energi, avdeling Termisk energi.

-Dette er en samarbeidsavtale, "Memorandum of Understanding" (MOU), som befester ønsket om å styrke og utvide båndene mellom SINTEF og Sandia som har blitt utviklet over 25 år, sier Sigurd Sannan.

Flere fra SINTEF Energi har hatt forskningsopphold i California: Bjørn Magnussen på 80-tallet, Inge Gran var der to år på midten av 90-tallet og Andrea Gruber (2004-2005) og Sigurd Sannan (2005-2006) har tilbrakt et år på Sandia i forbindelse med doktorgradsstudier og post doc.

Den første MOU-en ble signert 30. november 2009 av daværende adm. direktør ved SINTEF Energi Sverre Aam.  Det var en oppfølging av den norske regjeringens "Strong Bonds Across the Atlantic"-strategi fra 2001.

Nye prosjektmillioner
CAMPS (Cross-Atlantic Combustion Modeling, Programming and Simulation) er et nytt prosjekt innen CLIMIT-programmet. Forskningsrådet har bevilget 12 millioner kroner over en fire års periode (2012-2015) til forskning på modellering og simulering av forbrenning i forbindelse med CO2-fangst. Prosjektet har som mål å gi svar på fundamentale spørsmål innen utviklingen av effektive og konkurransedyktige CCS-teknologier som pre-combustion og oxyfuel forbrenning.

I CAMPS-prosjektet vil SINTEF Energi, Sandia og UC Berkeley forsterke det tette samarbeidet. Nye bånd vil bli knyttet til Georgia Tech, North Carolina State University, Bringham Young University og NREL.

Disse SINTEF-prosjektene har og har hatt Sandia-deltakelse:

  • BIGCO2 (2003-2011)
  • DECARBit (2008-2011)
  • BIGH2 Innovation (Phase I and II, 2007-2014)

Av Mette Kjelstad


 

MOU Sandia-SINTEF 9. desember 2011.
Fra venstre: Alan R. Kerstein, Sigurd Sannan, Robert Carling, Inge R. Gran, Andrew McIlroy, Richard Stulen, Mario Ditaranto, Berta Matas Güell, Jacqueline Chen, Damian Rouson og Dawn Manley

 

 

Inge Røinaas Gran  


Adm. direktør Inge R. Gran (t v) og Vice President Richard Stulen
Foto: Sandia